Kontakt oss:

Leder Anne-Lise Karlsen (telefon 416 38 060)

Sekretær Gunn Takvannsbukt (
gunntak@hotmail.com)

onsdag 3. februar 2016

Årsmøte

Vi avholder årsmøte onsdag 17. Februar kl 19.00. Styret møter 17.30. Saker som ønskes tatt opp meldes inn snarest! Vel møtt!